Leestip

Europeanen is het meesterwerk van Orlando Figes over het ontstaan van een gemeenschappelijke Europese cultuur in de 19e eeuw. Beschreven wordt hoe met name door de komst van de spoorwegen de culturele canon van Europa, waarvan de opera een belangrijk onderdeel uitmaakte, zich heeft kunnen ontwikkelen.
De ontwikkelingen worden beschreven aan de hand van drie hoofdpersonen t.w.:
-De Russische schrijver Ivan Toergenjev
De goed ingevoerde kunstcriticus Louis Viardot
De gevierde operazangeres en componiste Pauline Viardot (o.a. componeerde zij de opera Cendrillon, die op 25 september in Zutphen wordt uitgevoerd).

Vele grote beroemdheden, waarmee dit drietal contact onderhield, passeren de revue. Tevens krijgt de lezer inzicht in het ontstaan van nationale en internationale bescherming van allerlei vormen van intellectueel eigendom en de cultuur als verbindende kracht in een Europa, dat zich staatkundig sterk hervormde