Privacybeleid

Het Operaplatform Gelderland-Overijssel organiseert naast het verspreiden van nieuwsbrieven verschillende activiteiten op operagebied, waaronder lezingen en recitals c.q. kleine operavoorstellingen. Voor al deze activiteiten kan men zich aanmelden c.q. kan worden gereserveerd ten behoeve waarvan van belangstellenden tot de persoon herleidbare gegevens worden gevraagd. Hieronder zetten we uiteen:

 1. Welke gegevens worden gevraagd
 2. Met welk doel deze gegevens worden gevraagd
 3. Hoe de gegevens worden verwerkt
 4. Wanneer en met wie deze gegevens worden gedeeld
 5. Hoe lang de gegevens worden bewaard

Ad 1: Welke gegevens worden gevraagd

 1. Om op de verzendlijst van de nieuwsbrieven te kunnen worden geplaatst, is verstrekking van de volgende gegevens verplicht:
  -Initialen of voornaam
  -Achternaam
  -Emailadres
 2. Om voor de andere activiteiten te kunnen reserveren, is verstrekking van dezelfde gegevens verplicht. Tevens wordt verzocht een telefoonnummer te verstrekken, maar dit is niet verplicht.

Ad 2: Met welk doel worden deze gegevens gevraagd

 1. De gegevens worden uitsluitend gevraagd tbv genoemde activiteiten van het Operaplatform.
 2. De gegevens die tbv de verspreiding van de nieuwsbrieven worden gevraagd, dienen alleen om het Operaplatform in staat te stellen vanuit een geautomatiseerd bestand de nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
 3. De gegevens, die tbv het reserveren voor de andere activiteiten worden gevraagd, dienen om de reserveringen goed te kunnen verwerken en de gang van zaken bij de activiteiten ordelijk te laten verlopen. Tevens worden zij gebruikt om in de toekomst soortgelijke aanbiedingen te kunnen doen.
 4. De telefoonnummers worden alleen gebruikt tbv uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld in geval van annulering van activiteiten of wijziging van aanvangstijden.

Ad 3: Hoe worden de gegevens verwerkt

 1. De gegevens tbv de nieuwsbrief worden verwerkt in geautomatiseerde bestanden, te weten een emailprogramma en een programma, waarmee de website wordt onderhouden en van waaruit de nieuwsbrieven worden verstuurd. Deze zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden van het Operaplatform of personen, die door de voorzitter van het Operaplatform daartoe volmacht hebben gekregen en die schriftelijk hebben verklaard dit privacyreglement te kennen en te zullen naleven.
 2. De gegevens tbv van de reserveringen worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand (spreadsheet), dat gebruikt wordt om een overzicht te kunnen maken van de reserveringen, waaruit het aantal blijkt  alsmede wie er gereserveerd hebben en wie er  betaald hebben.

Ad 4: Wanneer en met wie worden deze gegevens gedeeld

De gegevens worden alleen gedeeld tussen de bestuursleden van het Operaplatform of personen, die door de voorzitter van het Operaplatform daartoe zijn aangewezen en die schriftelijk hebben verklaard dit privacyreglement te kennen en te zullen naleven.

Ad 5: Hoe lang worden de gegevens bewaard

 1. De gegevens, die tbv verspreiding van de nieuwsbrief worden verstrekt, worden bewaard zolang er nieuwsbrieven verspreid worden óf zodra een abonnee per email of op schriftelijke wijze te kennen geeft niet langer prijs te stellen op de nieuwsbrieven óf zodra blijkt, dat de nieuwsbrieven de abonnee niet meer bereiken.
 2. De gegevens tbv de andere activiteiten worden bewaard uiterlijk tot een jaar na uitvoering van die activiteit.